"ಸಮೂಹ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಾಗಿ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ?"01-10-2017 821

ಒಂದು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ

ಟಾಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ಕಲಿಯುವ ಹುಮಸ್ಸು ಇದೆ ಇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂದಾದರೂ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ. ಆಸೆ ಇದೆ
  • ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ M S
  • ಆಟೊ ಡ್ರೈವರ್
Namagu e desakke enadaru koduge kodabeku ebba ase ede
  • ಮೋಹನ ಕುಮಾರ M S
  • ಅಟೊ ಡ್ರೈವರ್